RELATIONELE zorgen


Iedereen heeft in z'n leven wel eens te maken met frustraties of discussies in de relatie en conflicten zijn af en toe ook nodig in een relatie. Maar als ze te lang aanslepen of te groot zijn, kan het nodig zijn om hulp te zoeken.

Soms kan je deze zorgen zelf verminderen door een goed gesprek met je partner of met een vriend(in) of door te zoeken naar informatie. Bekijk hiervoor ook het Online&Offline gedeelte van mijn website. Soms is het beter om hulp te zoeken bij een Relatietherapeut.

Tijdens het eerste gesprek staat vooral de kennismaking centraal. We krijgen samen zicht op de zorgen die er zijn. We proberen te zoeken naar de hulpvraag en hoe we kunnen samenwerken.

Therapie is een proces waarbij vooral de zoektocht centraal staat. Dit proces bewaken we samen; zowel inhoudelijk als relationeel. Ik werk aan de hand van gesprekken, psycho-educatie, creatieve opdrachten, ervaringsgerichte opdrachten, huiswerkopdrachten, … 

Soms liggen trauma's van eerdere relaties aan de oorsprong van je relationele zorgen vandaag. Ook dit kunnen we opnemen aan de hand van traumaverwerkingstherapieën zoals EMDR of Brainspotting. Het is net omdat het zo vaak voorkomend is, dat ik me hierin ben gaan specialiseren.

Als we samen beslissen om de therapie stop te zetten, moet je weten dat de deur nadien altijd terug openstaat jullie.

• Je hebt het gevoel dat jij en je partner elkaar onderweg zijn kwijtgeraakt
• Jullie zitten niet meer op dezelfde golflengte of leven langs elkaar
• Jij of je partner is vreemdgegaan en jullie geraken er zelf niet uit 
• Jullie maken vaak ruzie over schijnbaar onbelangrijke of belangrijke dingen 
• Jullie weten niet of jullie samen nog verder willen maar weten ook niet hoe het wel nog kan
• Je hebt geen partner maar hebt het hier moeilijk mee
• Je bent gescheiden en hebt het moeilijk
• Je bent alleen achtergebleven na het overlijden van je partner en weet niet hoe je hiermee omkan
• ...