Familiale zorgen


In elk gezin loopt het af en toe wel eens moeilijk. Bovendien zijn conflichten ook nodig om te kunnen groeien als gezin. Maar als ze te lang aanslepen of te groot zijn, kan het nodig zijn om hulp te zoeken. 

Soms kan je dit zelf door een goed gesprek met je partner of met een vriend(in) of door zelf te zoeken naar informatie. Bekijk hiervoor ook het Online&Offline gedeelte van mijn website. Soms is het beter om hulp te zoeken bij een Gezinstherapeut.

Tijdens het eerste gesprek staat vooral de kennismaking centraal. We krijgen samen zicht op de zorgen die er zijn. We proberen te zoeken naar de hulpvraag en hoe we kunnen samenwerken.

Therapie is een proces waarbij vooral de zoektocht centraal staat. Dit proces bewaken we samen; zowel inhoudelijk als relationeel. Ik werk aan de hand van gesprekken, psycho-educatie, creatieve opdrachten, ervaringsgerichte opdrachten, huiswerkopdrachten, … 

Als we samen beslissen om de therapie stop te zetten, moet je weten dat de deur nadien altijd terug openstaat voor jullie.

• Jullie maken als gezin een nieuwe periode door en kunnen je moeilijk aanpassen aan deze nieuwe fase
• Je hebt het gevoel dat jullie als gezin niet het gezin zijn dat jullie zouden willen zijn
• Het loopt thuis regelmatig uit de hand
• Jullie zitten als ouderpaar niet op dezelfde golflengte
• ...